Woordenboeken

Woordenboeken

Uit mijn jeugd herinner ik me nog de woordenboeken. De meeste heb ik bij de laatste verhuizing opgeruimd, want erfstukken uit de vorige eeuw, en de tijd dat ik indrukwekkende vulling voor mijn boekenkast nodig had ligt heel ver achter mij. Als ik nu iets nodig heb dan gebruik ik ‘nooit om een woord verlegen’ vanDale online.

In veel gevallen komen er in een training worden of termen voor die je graag wilt uitleggen. Een woordenboekje met vakbondstermen is voor het laatst ergens in de vorige eeuw verschenen. Online opzoeken geeft voor specifieke termen bij onze onderwerpen vaak niet de gewenste (en soms zelfs juiste ongewenste) resultaten. Handig is het daarom als de cursisten daar een lijstje van hebben dat ze kunnen raadplegen. Wanneer je training (zoals vaak) uit meerdere modules bestaat, dan is het niet handig om die woordenlijst in je training op te nemen. Als de cursist een term wil opzoeken dan moettie naar een andere module toe om dat op te zoeken. Dezelfde woordenlijst in alle modules opnemen kan ook, maar dan moet de lijst op verschillende plekken onderhouden worden, ook niet handig.

In de door ons gebruikte software is de tool Articulate Engage inbegrepen die een eenvoudige woordenlijstfunctie (hier: glossary genoemd) aan boord heeft. Eenvoudig, want je kunt er een term en een omschrijving in opnemen en dat is het. Er is geen mogelijkheid om vanuit synoniemen of vervoegingen om naar dezelfde omschrijving te verwijzen. Maar eenvoud is een kenmerk van het ware, in mijn visie is dit een bruikbare tool.

Omschrijvingen kunnen bestaan uit geschreven tekst, audio (gesproken tekst of een muziekje of geluidje), plaatjes (een foto, schema of gif) en video. Iets ingewikkelds uitleggen kan dus ook.

Zie ook de voorbeelden op onze pagina Woordenlijsten

Een link naar een dergelijke woordenlijst kan natuurlijk eenvoudig in elke trainingsmodule worden opgenomen.