CRM

Handleiding hercertificering in CRM

Het certificaat FNV Consulent (Sector) is 2 jaar geldig vanaf datum slagen en is opgenomen in CRM. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan dan kan de geldigheid van dit certificaat verlengd worden. Hoe dat moet staat in de handleiding: