Rapportages en dashboards

Een handleiding bij de rapportages op het ledendashboard en kaderdashboard:

Zie ook de pagina Ledendashboard op het intranet