Vragen en toetsen

Vaak is toetsing een ondergeschoven kind bij de cursusontwikkeling, maar toetsing is heel nuttig, niet alleen bij gecertificeerde cursussen maar in elke fase van het leerproces. Daarom op deze pagina een heel summiere inleiding, kort over toetsing en daarna heel kort iets over vragen, soorten vragen en een link waar de basis van de kunst van het vragen maken besproken wordt.

Cursisten vinden het ook heel prettig om hun kennis te bewijzen, dus “kom maar op” denkt men dan.

Een goed overzicht van toetsing op de site van de Universiteit van Amsterdam, waar de gehele toetscyclus van ontwerp t/m evaluatie besproken wordt.

Randvoorwaarden/vragen bij het maken van een toets/vragen:

 • Is de toets diagnostisch, formatief of summatief van aard?
 • Gaat het om een oefening of herhaling?
 • Hoe navigeren je lerenden door de toets?
 • Hoeveel pogingen krijgen je lerenden voor de toets?
 • Is de toets altijd of beperkt beschikbaar?
 • Op welke manier krijgen je lerenden feedback per vraag, direct of uitgesteld?
 • Welke informatie over de voortgang in de toets geef ik mijn lerenden tijdens en na de toets?
 • Kunnen je lerenden de toets overal en met ieder device doen, of is een meer strikte toetsomgeving (bv.: Safe Exam Browser) vereist?
 • Welke feedback geef je je lerenden na afloop van de toets?

Waar maken we vragen?

In Moodle of in de e-learning module?

De beschikbare vraagtypen zijn afhankelijk van de manier waarop je een toets maakt (en uiteraard ook van soort en doel van de toets).

In de trainingen zoals we die voor FNV maken, gebruiken we een auteurstool (Articulate Rise of Storyline) voor het maken van e-learning. De vragen en de toetsen kunnen hierin gemaakt worden. De inhoud wordt daarna in een cursus in de FNV Academie (Moodle) als onderdeel/e-learning geïmporteerd. Je kunt echter ook de vragen in Moodle maken en daar een toets samenstellen. Beide hebben voor en nadelen.

Wanneer je in de e-learning module vragen opneemt dan kun je de cursist rechtstreeks en direct benaderen en direct terugkoppelen naar de inhoud van de cursus. De rapportagemogelijkheden zijn echter beperkt, de e-learning module meldt aan Moodle of de cursist geslaagd is of niet (als je dat zo instelt). Dit is zeer dus geschikt voor summatief toetsen, voor formatief toetsen is dit wat minder geschikt.

Wanneer je in Moodle vragen opneemt dan zijn er wat meer typen vragen mogelijk en de feedback/response mogelijkheden zijn uitgebreider. Als rapportage kun je de eindresultaten van elke toets zien, maar ook de antwoorden per vraag worden gerapporteerd. Daar kun je eventueel ook een vraaganalyse op los laten. Als je formatief wilt toetsen dan is dit de aangewezen methode, maar op de juiste plek in de training geplaatst kun je hier ook zeer goed een summatieve toets opnemen.

Voor betrokken cursisten en uitdagende trainingen is het dus een goede keuze om je vragen in de e-learning module op te nemen. Wanneer je serieus wilt gaan toetsen dan heeft het de voorkeur om de toets in Moodle samen te stellen.

Vraagtypen

In Rise kun je de volgende vraagtypen gebruiken in een toets:

(Voorbeelden op de pagina Interactief leren)

 • Meerkeuze één antwoord
 • Meerkeuze meer antwoorden
 • Waar/Niet waar
 • Matching: sorteer begrippen in paren of in volgorde
 • Invulvraag

In Moodle zijn de volgende vraagtypen beschikbaar:

(Zie ook de pagina met Moodle documentatie)

 • Koppelvraag
  Geeft voor de antwoorden een rolmenu waaruit gekozen kan worden
 • Kort antwoord
  Meerde goede antwoorden mogelijk
 • Meerkeuze één antwoord
 • Meerkeuze meer antwoorden
 • Open vraag (Kan niet automatisch gescoord worden)
 • Waar/niet waar
 • Numeriek
 • Ingebedde antwoorden (antwoorden in een zin, als kort antwoord, rolmenu, numeriek)
 • Drag & Drop (in goed Nederlands: Sleur & Pleur) waarbij je antwoorden (plaatjes of tekst) kunt slepen en neerzetten op een afbeelding, hiermee kun je ook matching vragen maken (sorteer begrippen in paren of in volgorde)

Ontwerpen van vragen

Ga je zelf vragen bedenken? Uit ieder hoofdstuk zien dat je twee of drie vragen kunt persen? Onzinantwoorden erbij om de vakjes vol te maken?

Lees eerst op de eerder genoemde website van de UvA even de pagina: Ontwerpen van toetsvragen. (Ik kan het zelf niet beter opschrijven).

Of, veel uitgebreider: Vragen-beoordelen van ESS.