Interactief leren

Rise heeft een aantal mogelijkheden voor interactieve oefeningen.

Op deze manier kun je begrippen oefenen of processen en procedures verhelderen en de cursist meer bij de lesstof betrekken.

Deze interacties kun je gebruiken:

  • Sorteren: Sorteer termen/begrippen in 2, 3 of 4 categorieën
  • Proces: Doorloop de stappen in een proces
  • Label bij een afbeelding
  • Flashcards: Draai kaartjes om, bijvoorbeeld om begrippen te leren, kan met plaatjes of tekst
  • Tabs of een harmonica

De volgende interacties kun je in de cursus opnemen, maar ook in een quiz of toets:

  • Meerkeuze één antwoord
  • Meerkeuze meer antwoorden
  • Matching: sorteer begrippen in paren of in volgorde
  • Invulvraag

Toetsen? Bekijk dan ook eens de pagina over toetsing.

Een korte demo van de mogelijkheden in Rise hieronder. Of klik hier om de oefening te openen in de reviewmodus.

Sorteren
Processtappen
Gelabeld plaatje
Flashcard
Meerkeuze één antwoord
Meerkeuze meerdere antwoorden
Invulvraag
Combineren
Zet in de juiste volgorde