Review FNV Academie

De beschikbare e-learning voor review vind je in de lijst hieronder. De links verwijzen naar de review site van Articulate. Om een training te kunnen bekijken heb je een wachtwoord nodig. Dat krijg je bij de uitnodiging voor review.

Het is niet de bedoeling om deze links en wachtwoorden te delen met cursisten. Wanneer de training geheel gereed is, dan wordt deze gepubliceerd in de FNV Academie (Moodle) of op deze website.

Meer over review en testen

Meer over review en testen op de pagina Review en testen.

Terug naar boven ↑

Actief voor de FNV

Een overzicht van de gepubliceerde filmpjes op de pagina Actief voor de FNV.

Terug naar boven ↑

Beleidsadviesgroep

Functiewaardering:

Aparte modules:

Beloning

1. Beloningsbeleid

2. Loonschalen

3. Beloning naar functioneren

4. Loontabel

5. Benchmarking

6. Prestatieloon

7. APC

8. Uurloon

Terug naar boven ↑

Campagne #SamenDoor

Een overzicht van de gepubliceerde trainingen op de pagina #SamenDoor

Terug naar boven ↑

Communicatiemodules FNV Academie

Terug naar boven ↑

Dienstverlenend kader (IBB)

Kennismodules:

Vaardigheidsmodules:

Aparte oefeningen/scenario’s

Aangepaste versie: Vraaggesprek in vijf fasen:

Bijscholing consulenten 2021

Loonstrook

Vertrouwenstelefoon

Terug naar boven ↑

Diversiteit & inclusie

Aparte oefeningen

Begrippenlijst

Terug naar boven ↑

Ervaren kaderleden

Kadermanagement

Terug naar boven ↑

Kaderopleiding Basis (KOB)

Dag 1: IK

Aparte oefeningen:

Dag 2: B.O.N.D.

Aparte oefeningen:

Dag 3: In gesprek

Aparte oefening:

Dag 4: Aan de slag

Vertaalde onderdelen

KOB – UG

Aparte onderdelen

Terug naar boven ↑

Kaderportaal

Terug naar boven ↑

Keukentafelbegeleiding / Wmo begeleiding

Wmo consulent

Terug naar boven ↑

Ledendashboard/kaderdashboard

Aparte oefeningen in deze module:

Terug naar boven ↑

Ledenparlement

Terug naar boven ↑

Ledenwerving

Scenario’s bij Ledenwerving/ledenbehoud

Terug naar boven ↑

Loopbaan FNV

Terug naar boven ↑

Metaal / CAO

Terug naar boven ↑

Micro-learning

Dienstverlenend kader

Voorbeelden

KOB

Terug naar boven ↑

Moodle/Trainingsbureau

Terug naar boven ↑

Online bellen, samenwerken, vergaderen en training geven (Teams)

Microsoft Teams

Ander vergader-gereedschap

Terug naar boven ↑

Online werken

Terug naar boven ↑

Uitkeringsgerechtigden

Aangepaste Items van KOB:

Terug naar boven ↑

De vakbond

Ledenwerving/Ledenbehoud

Terug naar boven ↑

Vakbondsvorming

Aanbesteden

De toekomst van werk

Flex

Terug naar boven ↑

Veilig en gezond werk

Terug naar boven ↑

Verzuimbeleid

Terug naar boven ↑

Woonplaats

Terug naar boven ↑

Zelfstandigen

Terug naar boven ↑

Demo / test

Terug naar boven ↑